به گزارش شورا تریبون، دکتر مهدی یعقوبی با عنوان این مطلب افزود: شهرداری مشهد برای ارائه خدمات بهتر به افرادی که برای قبور موجود به این محل ها مراجعه می کنند و با توجه به نزدیکی این قبور به محل های مسکونی و همچنین عدم دفن جدید در آنها در تلاش برای ارائه خدمات بهتر است.

وی ادامه داد: به دنبال ارائه خدمات بهتر هستیم، برخی از این آرامستان ها شرایطی دارند که باید با ایجاد فضای سبز به یک محیط مناسب تر تبدیل شوند.

معاون شهردار مشهد اعلام کرد: برای سایر آرامستان ها، تقویت بیشتر موضوع نگهداری و انتظامات را خواهیم داشت تا مشکلی برای ساکنین اطراف محدوده ها ایجاد نشود.

یعقوبی خاطرنشان کرد: در ادامه نیز از آرامستان رضوان بازدید شد که از امروز غسالخانه این محل به طور کامل فعال شده و با بهترین کیفیت پذیرش خواهد داشت.

وی افزود: از فردا پذیرش و تدفین در بهشت رضوان به صورت رسمی برای محل ها و بیمارستان هایی که به این محل نزدیک هستند، را خواهیم داشت.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: مسیر دسترسی فعلی آرامستان نیز به طول ۷ کیلومتر انجام شده است، همچنین ۲۰۰ متر از مسیر برای روکش آسفالت آماده که ظرف ۲ هفته آینده انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مسیر کوتاه ترین مسیر از سمت جاده کلات است که از طرف دوهفته آینده چنانچه شرایط جوی اجازه دهد به طور کامل ایجاد خواهد شد و کنار گذر شمالی این مسیر برای دسترسی نزدیک متناسب با نیازی که برای دسترسی احساس شود بازگشایی می شود.