به گزارش شورا تریبون، مهندس عبدالله حاتمیان، نماینده شهرستان درگز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حوزه صنعت در شهرستان درگز از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد و به اندازه چند دهه از شهرهای صنعتی عقب می باشد که باعث شده است افراد فعال شهرستان دراین عرصه نارضایتی ها و انتقادات زیادی نسبت به بی توجهی مدیران استانی به این حوزه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حوزه صمت درگز از کمترین منابع لازم در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات برخوردار است، تصریح کرد: در این شهرستان علی رغم برخوردار بودن از ظرفیت های گوناگون و منابع خدادادی ، تنها یک معدن به اسم سنگ مالون که برای ساخت دیوار سنگی بکار می رود ، فعال است که دلیل عمده آن این است که در این منطقه به دلیل بی توجهی مسئولان و مدیران استانی، هیچ گونه مطالعه و پژوهشی صورت نگرفته است.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعتگران این شهرستان با یک نوع بی انگیزگی و بی توجهی مدیران استانی مواجه شده اند، افزود: در زمینه تجارت نیز با اینکه اداره کل گمرک لطف آباد و قابلیت تجارت با آسیای میانه و ترکمنستان در این منطقه وجود دارد، ولی بهره برداری مناسبی از این ظرفیت ها طی سال های گذشته صورت نگرفته است.
حاتمیان افزود: مهمترین مساله خراسان رضوی در سال های گذشته ، موضوع مدیریت در سطوح مختلف بوده است که این ضعف باعث شده است استان در حوزه های گوناگون از جمله موارد اقتصادی و حوزه صمت با یک نوع درجا زدن و رکود مواجه شود که انتظار داریم ، استاندار مجددا رونق و شکوفایی را به استان در حوزه های مختلف برگرداند.
وی با بیان اینکه صمت خراسان رضوی در سال های گذشته نمره مردودی گرفته است، تصریح کرد:تغییر و تقویت حوزه صمت خراسان رضوی در شرایط فعلی بسیار ضروری می باشد.
حاتمیان افزود: ازجمله گزینه هایی که برای تصدی مدیریت صمت خراسان رضوی مطرح می باشد، محمدرضا مس‌ فروش است که مدیریت صمت استان تهران را در کارنامه خود دارد و از توانمندی های مناسبی در حوزه صمت برخوردار می باشد.منبع: قدس آنلاین