به گزارش خرنگار شورا تریبون ،  اصغر خوشخو در این بازدید که به منظور بررسی وضعیت حمام قدیمی و باستانی عزت انجام شده بود گفت: این اثر باستانی در تملک شهرداری است و چون به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده ، با همکاری میراث فرهنگی و حمایت فرماندار می توان به یک‌مجموعه گردشگری و فرهنگی تبدیل شود.

وی ادامه داد: مرمت و احیا این اثر باستانی نیاز به بودجه های شهرستانی و استانی دارد و  اگر در ردیف بودجه قرار گیرد می توان بعد از مرمت، قسمتی را برای کارهای فرهنگی، هنری، صنایع دستی مانند ساخت دوتار، کافه کتاب و چایخانه و غرفه های عرضه صنایع دستی اختصاص داد.

خبرنگار: علی نوروزی، تربت جام