سرتیپ رضا آذریان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت:حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای توطئه دشمنان را خنثی خواهد کرد ودشمنان باید بدانند ملت ایران هیچگاه عرصه را خالی نخواهند کرد و مشارکت مردم در انتخابات حائز اهمیت است و حضور در پای صندوق‌ رای یک کار ملی  وهرکسی که کشور ایران را دوست دارد بعنوان یک ایرانی بایستی دراین انتخابات شرکت کند چون انقلاب اسلامی در مقابل با دشمنان ایستاده و خون داده و به پاس قدردانی از شهدا دراین انتخابات باید بصورت گسترده شرکت کنیم

وی گفت: مردم کشورمان به صورت آگاهانه در پای صندوق های رای حاضرشوند و با حضور پرشورخود به فردی پاکدست , شجاع , اصلح و صادق که برای این مملکت می تواند کاربکند ودر شرایط خاص اقتصادی که درکشورمان می باشد بتواند مشکلات کشور را حل نماید رای دهند.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام .