به گزارش خبرنگار شورا تریبون ، سید هادی طباطبایی  عصر امروز که در  مراسم آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان تربت جام در این شهرستان سخن می‌گفت افزود: توسعه شهرستان، حذف بروکراسی اداری، رضایتمندی اجتماعی و تسهیل در امور مردم از مهمترین اهداف استانداری خراسان رضوی از  فرماندار شهرستان تربت جام می باشد و باید تلاش شود در دولت جدید با مدیریت جهادی بهترین فرصت خدمتگزاری برای مردم فراهم شود.

معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسئولین خادمین ملت است گفت: مدیریت جهادی و انقلابی در عملکرد  اخلاق اجتماعی، اداری و فردی محقق خواهد شد و دولت جدید با رویکرد عدالت محوری، فساد ستیزی، عزت و دیپلماسی میدانی ایجاد شده است و همه باید تلاش کنیم مردم را در پیچ و خم‌های بروکراسی ادارات معطل نکنیم و عبادت بجز خدمت خلق نیست.

وی گفت :«حسین جمشیدی» از مدیرانی است که توانسته در شهرستان تربت جام، باخرز، نیشابور ، خواف و باخرز خدمات مطلوبی ارائه کند و با توجه به رضایت مندی مردم از عملکرد این فرماندار انقلابی برای خدمت به تربت جام معرفی شده است.

در این مراسم از عملکرد فرماندار اسبق تربت جام مرتضی حمیدی تقدیر شد

خبرنگار:علی نوروزی،تربت جام