به گزارش خبرنگار شورا تریبون، در این مراسم زیبا که بیش از ۱۳۰ نونهالال حضور داشتند شبی به یاد ماندنی برای کودکان رقم خورد تا با فرهنگ های سنتی ایران زمین بیشتر آشنا شوند.

در این مراسم قصه گویی به زبان محلی ، مسابقات شاد و مفرح کودکان، برنامه های اموزشی، تفریحی ، نمایش انمیشن با موضوع اتحاد و همبستگی و اهمیت محافظت از محیط زیست و فضای سبز به کودکان که از مناطق کم برخورد دار دعوت شده بود اجرا گردید.

همزمان با برگزاری این جشن، برای والدین ۴ کلاس آسیب های ا جتماعی با موضوع کنترل خشم و هیجانات در خانواده برای ۸۰ نفر از والدین برگزار شد

و در پایان به کودکان با بسته های فرهنگی اهدا گردید.