به گزارش خبرنگار شورا تریبون، سیدعلی حسینی افزود: در راستای برنامه های فرهنگی و هنری شهرداری به مناسبت هفته وحدت با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی جشنی در یکی از شب های هفته وحدت برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه در این هفته برنامه های فرهنگی و هنری و همچنین افتتاحیه هایی از پروژه های شهرداری پیش بینی شده است. گفت: پروژه های شهرداری شامل آسفالت و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی شهر با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مربوط به خیابان های قبا، شهید رجایی و باند کندروی بلوار امام خمینی افتتح می شود.

سید علی حسینی در خصوص برنامه های فرهنگی و هنری گفت: برگزاری جشنوراه فیلم کوتاه (شهر من) که به مناسبت هفته وحدت برنامه ریزی شده بود در دستور کار است و با موضوعات فرهنگ شهروندی و مدیریت شهری در حال برگزاری است.

شهردار تربت جام افزود: فضاسازی سطح شهر به مناسبت هفته وحدت یکی دیگر از برنامه های شهرداری بود که در ابتدای این هفته انجام شد و حال و هوای تازه ای به شهر داد.

خبرنگار: عماد نوروزی، تربت جام ،