به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون ، دکتر علیرضا جامی که در جمع خبرنگاران در محل اجرای پروژه  نیروگاه بادی سخن می گفت اظهار داشت: گروه شرکت های پدیده مروزیست توانسته است مجوزهای لازم ازقبیل حق انتفاع اراضی به وسعت ۷۰۰هکتار از اراضی منابع طبیعی ، قرارداد خرید تضمینی برق ۲۰ساله با سازمان انرژی های تجدید پذیر و در نهایت محور اتصال به شبکه های توزیع برق را در خصوص نیروگاه ۵۰مگاوات بادی دریافت کند.

وی اعلام کرد: برای سهامداران این پروژه سود واریزی انجام شده است و امیدواریم با همت شما سهامداران بتوانیم در توسعه انرژی های تجدید پذیر که نقش اساسی در کمک به تحقق اهداف زیست محیطی و امنیت پایدار جامعه دارد گام برداریم.

خبرنگار:علی نوروزی. تربت جام