به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، محیط زیست صدر اعظم نوری در ارائه گزارش عملکرد دو ساله کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در شورای شهر اظهار داشت:ما در این کمیسیون در ۴ محور سلامت، محیط زیست، خدمات شهری و ایمنی فعالیت داشتیم.

تلاش شد در ۱۷۰جلسه در قالب ۱۱۰ موضوع را در دستور کار قرار دهیم،

۱۲۱ طرح و لایحه بررسی و به صحن شورای شهر ارائه دهیم.

نوری با اشاره به ۱۴۰ بازدید کمیسیون سلامت تصریح کرد: هدف ما ارتقا جایگاه محیط زیست در شهرداری تهران بود.

ما حصل این نگاه تبدیل مرکز محیط زیست شهرداری تهران به اداره کل محیط زیست و اهمیت یافتن این مسئله در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بود.

رئیس کمیسیون سلامت اعلام کرد: حفاظت و صیانت از باغات و اراضی مشجر دغدغه شهروندان تهرانی بود که این دغدغه به عنوان اولویت کمیسیون مورد توجه قرار گرفت.

با این رویکرد کار جدی و سخت ما آغاز شد و تلاش شد کمیسیون ماده ۷ با جدیت برای صیانت باغات تهران وارد عمل شود.

وی گفت: در راستای حفظ و صیانت از باغات تهران ۴۵ هزار و ۷۱۰ پرونده در مناطق و هزار و ۵۰۱ پرونده در ستاد شهرداری در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

شورای شهر تهران

شورای شهر تهران

صدراعظم نوری ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات کمیسیون سلامت در دو سال گذشته، تخصیص عوارض ناشی از قطع درختان و جرایم آن به منظور تملک باغات و فضای مشجر شهر تهران بود.

با این اقدام ۵۰ درصد این عوارض در سال ۹۷ و صد درصد این عوارض در سال ۹۸ به این منظور اختصاص یافته است که خروجی این موضوع تملک حدود ۷ باغ شهر تهران است.

رئیس کمیسیون سلامت در پایان گفت: از دیگر مواردی که در این مدت مورد توجه قرار گرفت موضوع نظارت و پایش محصولات کشاورزی و نان و آب شهروندان تهرانی بود.