با دستور مهندس عظیمی ، شهردار شهرک ولیعصر(عج) ، بهسازی و تکمیل پیاده روها در دستور کار واحد عمران و فضای سبز قرار گرفته است.

امید است با مشارکت ساکنین محترم این شهرک ، به تدریج کلیه پیاده روهای اصلی خیابان ها تکمیل و به بهره برداری برسند.