به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، احمد نوروزی با اشاره به تبصره مصوب شورای شهر مبنی بر حمایت از مشاغل خرد و خانگی در بودجه شهرداری، گفت: امیدواریم با توجه به این تبصره، شهرداری بتواند از حدود ۲ هزار شغل خرد و خانگی در محلات هدف بازآفرینی که همان مناطق کم‌برخوردار و پیرامونی شهر مشهد هستند، پشتیبانی کند.