به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون، مهندس عرفانیان اظهار داشت:  غالب دامهای سنگین شهرستان بیمه و هویت گذاری شده و از نهاده های یارانه‌ای برخوردار هستند ودامداران دام سبک جهت دریافت نهاده‌های دامی یارانه دار ابتدا به کارگزاری بیمه صندوق بانک کشاورزی مراجعه و پس از بیمه و پلاک کوبی دامهای خود جهت تخصیص نهاده به اداره امور تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام اعلام کرد: ۸۰ درصد دام سبک شهرستان فاقد طرح بیمه و هویت گذاری است و عملاً امکان تامین نهاده یارانه‌ای مقدور نمی باشد.

وی توصیه کرد: کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی و تشکلهای بخش دام شهرستان وظیفه بیمه نمودن، هویت بخشی و پلاک کوبی دام جهت بهره مندی دامداران از طرح هویت‌بخشی و تخصیص نهاده ها را دارند. و می بایست در این زمینه حضور فعال و با برنامه ای داشته باشند. چنانچه قصور و کوتاهی در این زمینه از سوی کارگزاران بیمه  انجام شود قطعا کارگزاری دیگری در شهرستان درخواست و فعال خواهد شد و بخشداران و دهیاران لازم است نسبت به  بیمه دام، دامداران و بهره برداران را به  تشکلهای دامی و کارگزاران صندوق بیمه شهرستان راهنمایی و ارشاد نمایند.

گفتنی است، بر اساس ماده ۱۰ و ۱۸ قانون نظام جامع دامپروری کشور و ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی پلاک کوبی، هویت بخشی و بیمه کلیه دامها الزامی بوده و توزیع  ‌نهاده‌های دامی یارانه دار   صرفا به دام های سنگین و سبک پلاک گذاری و هویت گذاری شده تخصیص می یابد.

خبرنگار:عماد نوروزی، تربت جام