به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون، سید علی حسینی اظهار داشت: شهرداری تربت جام به عنوان مجری این طرح به صورت شبانه روز مشغول است و این پروژه در اولویت عمرانی قرار گرفته است و از شهروندان انتظار داریم  صبورباشند تا بتوانیم این طرح را با موفقیت به پایان برسانیم.

وی گفت: میدان شهداء از تلاقی سه خیابان امام خمینی ره، المهدی و شهرداری ایجاد شده است و خیابانهای مذکور طبق نتایج طرح جامع شهرتربت جام از نوع معابر شریانی درجه یک تشخیص داده شده اند و واقع شدن کاربریهای اداری،  خدماتی،  نظامی و اموزشی مقیاس عملکردی به این میدان را افزایش داده است.

شهردار تربت جام تاکید کرد: اجرای کامل این طرح می تواند به روان سازی ترافیک در این بخش از شهر کمک زیادی داشته باشد. بازگشایی خیابان پنجم به این میدان کامل کننده طرح خواهد بود و تا این خیابان بازگشایی نشود، طرح ناقص است..

وی توصیه کرد:همکاری مردم و مسئولین در موفقیت طرح نقش زیادی دارد و بعد از اجرای طرح باید رفتارهای ترافیکی رانندگان و همکاری و اعمال قانون راهنمای و رانندگی برای تحقق قوانین توقف ممنوع حاشیه و  اطراف میدان و تخلف های احتمالی ضمانت موفقیت طرح است وگرنه مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

خبرنگار:عماد نوروزی، تربت جام.