به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون به نقل از پایگاه  اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مهدی محمودی چالبطان نماینده چهارمحال و بختیاری استان در شورای عالی استان ها گفت: شورای عالی استان ها در دور پنجم تا کنون موفق به تصویب ۷ طرح از جمله تصویب طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و عضویت رئیس شورای شهرستان و نماینده شهرستان در استان در کمیته برنامه ریزی شهرستان، مصوب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شده است.

 

وی افزود: طرح اصلاح ماده ده قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و عضویت رئیس شورای عالی استان ها در شورای عالی آب در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عضویت رئیس شورای استان در کمیته برنامه ریزی استان ،مصوب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر طرح های تصویب شده است.

 

محمودی چالبطان ادادمه داد: افزون بر اینها طرح های، ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مجلس شورای اسلامی و پنجاه، پنجاه شدن سهم دولت و شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص حدود پانزده هزار میلیارد تومان به مدیریت شهری؛  قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها برای اولین بار پس از چهل و یک سال و پیشنهادات شورای عالی استان ها در کمیسیون تلفیق بودجه، از جمله تخصیص ردیف مستقل برای شورای عالی استان ها نیز به تصویب رسیده است.

 

نماینده چهارمحال و بختیاری استان در شورای عالی استان ها اضافه کرد: تمام این طرح ها با تلاش مهندس الویری، دولت و معاونت عمرانی وزارت کشور تهیه و تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید .

 

وی بیان کرد: جامعه شورایی ۹ اصل قانون اساسی پشتوانه آن است اما از زمانی که شورا به وجود آمد تا کنون به دلیل ضعف جامعه شورایی و نداشتن آموزش مفید قوانین و مقررات و یا مسامحه  کردن  با ارگان ها و همچنین موازی کاری و اینکه  مجلس، شوراهای اسلامی را رقیب خود می داند، نتوانسته اند در جایگاهی  که قانون مشخص کرده قرار گیرند.

 

نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استانها خاطر نشان کرد جامعه ۱۲۰ هزار نفری  شوراهای اسلامی مجموعه بزرگی هستند که پتانسیل هر استانی است و اگر دولت از این مجموعه بزرگ استفاده نماید  قطعاً دولت موفق تر عمل خواهد کرد.

 

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نگاه دولت نگاهی سیستمیک و نگاه شوراهای اسلامی نگاهی مردمی است باید ارتباطی قوی تری ما بین شوراهای اسلامی و دولت شکل گیرد. در همین راستا شوراهای اسلامی از مسئولین تقاضامندند در جلسات، از آنها دعوت شود چرا که منجر به آشنایی بیشتر آنها با قوانین و مقررات می گردد.

 

محمودی چالبطان اظهار داشت: از عمده عوامل ضعف شوراهای اسلامی نگاه های مختلفی بوده که تا کنون بر این قشرحکمروایی کرده و همین منجر به دست نیافتن شوراها به جایگاه واقعی شان شده است.