به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون عضو شورای شهر، لزوم اتخاذ تدابیری را برای رفع نقیصه مخاطره آمیز و متناقض با حقوق شهروندی در شهرداری خواستار شد.

مهدی مزروعی در سی امین جلسه علنی شورای شهر گفت: چندی پیش به هنگام بررسی و تصویب بودجه سال ۹۷ ، توانستیم ۲۵ میلیارد تومان به عنوان بخشی از اعتبار ۹۰ میلیارد تومانی مورد نیاز برای به روز رسانی ناوگان و تجهیزات آتش نشانی، تصویب کنیم و به این منظور مجبور به تصویب لایحه ای مجزا شدیم.

وی اظهار داشت: در حالیکه شرایط مالی کنونی به نحوی است که پاسخ به یک نیاز ضروری شهر چنین روند دشورای را می طلبد، درست زیر گوش شورای شهر، مبینیم که در برخی سازمان های وابسته به شهرداری توسط مدیران عامل و هیأت مدیره هایی که نه انتصابشان نیاز به تأیید نمایندگان مردم دارد و نه مستقیماً پاسخگویی قانونیِ دارای ضمانت اجرا به شورای اسلامی شهر دارد،طرح هایی با حجم و ارزش اقتصادی ۲۰ میلیارد تومان و یا حتی ۱۰۰ میلیارد تومان بدون هرگونه پشتوانه مطالعاتی اقتصادی، اجتماعی برای احراز ضرورت و اولویت آنها در معرض تصویب قرار میگیرد.

مزوروعی با تاکید بر آنکه سازمان مزبور اذعان به فقدان ساختار کارشناسی داخلی برای انجام حداقلی از مطالعات مذکور نیز دارد ؛تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر صرفاً به عنوان ناظر در هیات مدیره این سازمان ها حضور دارند و از اختیار قانونی لازم برای پیشگیری این روند برخوردار نیستند.

وی در پایان با تذکری به شهردار اصفهان اقدام سریع نسبت به رفع نقایص مخاطره آمیز شهری را خواستار شد.