به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون،سید علی حسینی افزود: با توجه به آغاز موج شیوع بیماری ویروسی کرونا در این منطقه و مصادف شدن با زمان استفاده متقاضیان از تخفیفات شهرداری و تاکید بر عدم تردد مردم در شهر برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری، مشکلاتی را برای شهروندان گرامی به همراه داشت که برخی شهروندان علیرغم پرداخت نقدی مبالغ بر مبنای تعرفه های سال ۹۸ موفق به دریافت پاسخ قطعی از سوی شهرداری نشده اند که به ناچار بخشی از پیگیری این افراد به سال ۹۹ به طول می انجامد و طبق قانون به دلیل عدم دریافت پاسخ قطعی ، در سال جدید باید بر مینای تعرفه و نرخ سال ۹۹ مابه تفاوت آن از این افراد اخذ گردد.

شهردار تربت جام تاکید کرد: شهروندانی که به منظور دریافت پروانه یا خدمات دیگری که مشمول تخفیفات بهمن و اسفند ۹۸ مبالغ خود را به صورت نقدی به شهرداری تربت جام پرداخت کرده اند و به هر دلیلی موفق به دریافت جواب قطعی نشده اند، اگر تا پایان فروردین ۹۹ مراجعه و پیگیر دریافت پاسخ قطعی باشند، مابه‌تفاوت افزایش نرخ سال ۹۹ از آنها دریافت نخواهد شد و پرداخت مبالغ با تعرفه های سال ۹۸ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

خبرنگار: عمادنوروزی، تربت جام .