به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، روح الله نجابت، اظهار داشت: مسئله تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بود که به علت اعاده از شورای نگهبان ایرادات بررسی، متن نهایی قرائت و به تصویب رسید و جهت رأی گیری به صحن ارجاع شد.

وی افزود: اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستورکار بود که کلیات آن در صحن مجلس تصویب و در شور دوم به کمیسیون ارجاع شده بود. در این جلسه ترکیب هیئت نظارت مرکزی، استانی، شهرستانی و بخش بررسی و تصویب شد که ترکیب هیأت مرکزی نظارت جمعاً هفت نفر تعیین باشد که سه نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتخاب مجلس، یک نفر از کمیسیون اصل نود قانون اساسی با انتخاب مجلس، یک نفر حقوقدان به پیشنهاد کمیسیون قضائی و حقوقی با انتخاب مجلس، یک نفر قاضی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، یک شخصیت اجتماعی فرهنگی معتمد به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها عضو هیأت خواهند بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: تبصره‌هایی مبنی بر اینکه شورای عالی استان‌ها موظف است سه نفر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها معرفی کند تا کمیسیون با رعایت ماده (۳۲) قانون یک نفر را جهت عضویت در هیأت مرکزی نظارت معرفی کند نیز تصویب شد. به این معنی که افرادی که ذینفع باشند یا در انتخابات شرکت کرده باشند، امکان عضویت در شورای مرکزی نظارت را ندارند.

نجابت بیان داشت: همچنین مصوب شد هیأت عالی نظارت استان‌ها متشکل از سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس، یک نفر شخصیت اجتماعی فرهنگی معتمد به پیشنهاد هیئت عالی استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت و رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی باشد. در این جلسه همچنین مصوب شد هیئت نظارت شهرستان متشکل از سه نفر از شخصیت‌های اجتماعی- فرهنگی معتمد به پیشنهاد هیأت عالی نظارت استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت پس از مشورت با نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، یک نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون به انتخاب هیأت نظارت شهرستان که دارای مدرک کارشناسی حقوق و سابقه نظارت یا اجرای انتخابات باشد و نماینده رئیس دادگستری شهرستان که دارای پایه قضائی باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: همچنین مصوب شد هیئت نظارت بخش متشکل از سه نفر از افراد واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ این قانون جهت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت عالی استان تشکیل شود.

م . نخعی