به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون ، حبیب حسینی اظهارداشت؛ ۳۰۰ چوخه کارجوان ونوجوان کشوردر قالب ۲۰ تیم درسالن وحدت تربت جام به رقابت خواهد کرد وفدراسیون ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی کشور میزبانی این مسابقات را به شهرستان تربت جام که از پیشینه خوبی دراین رشته ورزشی برخوردارمی باشد داده شد.

مسوول انجمن کشتی باچوخه تربت جام اعلام کرد:این مسابقات در هریک از رده های سنی جوانان و نوجوانان در شش وزن وبر اساس جدید ترین قوانین تدوین شده از سوی فدراسیون ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی وانجمن کشتی باچوخه کشور برگزارمی گردد.

این فعال ورزشی می گوید: تیمهای شرکت کننده امروز وارد تربت جام و پذیرش می شوند و  صبح  جمعه این مسابقات با حضور تماشاگران با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی و با توجه به اعلام ستاد کرونا حداکثر با ۳۰ درصد گنجایش سالن وحدت برگزار می گردد.

خبرنگار: عماد نوروزی،تربت جام