• جعفردلشاد عظیمی افزود: مودیانی که قصد پرداخت نقدی بدهی های خود را شامل : عوارضات ساختمانی ، تراکم،  کسبی، بهای خدمات تفکیک و تعیین کاربری را دارند از تاریخ ۱۷ مهرماه به مدت یک ماه به این موارد ۳۰ درصد تخفیف تعلق می گیرد.
  • وی تاکید کرد: آرای صادره کمیسیون های ماده صد و ۱۷۷ ق.ش،  وجه زمین ، چکهای برگشتی واجاره بها  شامل تخفیفات نمی باشد
  • این عضو شورا اسلامی گفت:مودیانی که عوارض خودرو و نوسازی املاک خود را بصورت نقدی پرداخت کنند مشمول بخشودگی ۵۰درصدی جرایم عوارض خودرو ونوسازی می گردند. .

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام