نرخ پیشنهادی واحد آگهی های پایگاه خبری شورا تریبون جهت انتشار تبلیغات :

قیمت اندازه موقعیت
هدر سایت ۳۲۴*۶۰ ۳۰۰٫۰۰۰ تومان
منو سمت چپ ۱۲۵*۲۴۰ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
پایین صفحه خبر ۷۵*۶۵۰ ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

 

جهت همکاری باسازمانها؛شوراهای اسلامی وشهرداریهای کشور وشرکتهای فعال حوزه اقتصادمقاومتی تخفیف داده میشود.

برای تبلیغات در سایت با شماره  ۰۹۳۶۶۶۹۰۶۶۲ تماس بگیرید.