به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون، جعفر دلشاد عظیمی با تاکید بر اینکه گردآوری چنین کتابی با هدف شناساندن پتانسیل‌های شهرستان تربت جام مهم خواهد بود، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تربت جام در دوره پنجم برای تدوین کتاب جامع جام شناسی را جلسات متعددی را در دستور کار خود قرار دادند بطوریکه  این کتاب مراحل پایانی طراحی قرار گرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تربت جام با اشاره به اینکه  برای تدوین این کتاب بیش از ۲۰ نفر از صاحبنظران برجسته شهرستان دعوت شده است ، افزود: این کتاب در ۱۱ بخش، فصل بندی شده است که حدود ۳۰۰صفحه می باشد که می تواند این اثر ارزشمند مکتوب در فهرست آثار فاخر شهرستان در دسترس محققین، دانشجویان و دانش آموزان قرار بگیرد.

وی گفت: این کتاب با همت شورای اسلامی شهر تربت جام که حاوی مطالب ارزشمند از منطقه تربت جام است در اولین رونمایی با تیراژ دوهزار جلد توزیع خواهد شد.

خبرنگار؛ علی نوروزی، تربت جام