انسیه غفوری شعرباف خزانه دار شورا گزارش هزینه های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در سال ۱۳۹۵ را به شرح پیوست ارائه نمود…

به گزارش روا تریبون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ، انسیه غفوری شعرباف خزانه دار شورا گزارش هزینه های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در سال ۱۳۹۵ را به شرح پیوست ارائه نمود و اعلام کرد تفریغ بودجه شورا در جلسه مورخه ۹۶/۳/۲۸ شورا مصوب شد. وی همچنین اظهار داشت عملکرد مالی شورا در سال ۱۳۹۵ مورد حسابرسی قرار گرفته و از نظر حسابرس مطلوب بود که این گزارش را هیئت رئیسه شورا در جلسه ۹۶/۴/۱۲ بررسی و تصویب نمود.