به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، ساخت و بهره برداری از این واحدها در قالب تفاهم پنج جانبه میان انجمن خیرین مسکن ساز، بنیاد مسکن، بهزیستی، مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انجام شده است.

برای ساخت هر واحد مسکونی شهری ۳۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض اعطا شده و ۱۵۰ میلیون ریال توسط بنیاد مسکن، ۱۰۰ میلیون ریال توسط بهزیستی و ۵۰ میلیون ریال توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان تامین شده است.