به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، در این سمیتئاتر محتوای آموزشی به صورت کاربردی و تخصصی در قالب تئاتر تاثیرگذار به همراه نقد و تحلیل سخنران به تصویر کشیده شد.

این رویداد با هدف تکریم مسافران و افزایش قدرت یادگیری و ارتقاء مهارت های برقراری ارتباط موثرتر با مسافران برگزار شد.

گفتنی است این دوره ۱۲اردیبهشت ماه به همت مرکز آموزش کارکنان شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد و با همکاری موسسه نمو برگزار گردید.