به گزارش شورا تریبون، شهردار مشهد گفت: امانتدار خوبی برای منشور حقوق شهرنشینی هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد و پس از دریافت ابلاغ منشور حقوق شهرنشینی مشهد، از همکارانی که در تهیه و تدوین این سند تلاش کردند تشکر کرد و گفت: منشور حقوق شهرنشینی مشهد یک کار ارزشمند و قابل اجراست و تشکر می‌کنم از همکارانی که در حوزه‌های مختلف حوزه‌های توانمندی خود را نشان دادند و به ما اطمینان دادند این سند، سندی وزین، قابل اجرا و قابل اطمینان است.
وی با بیان اینکه امانتدار خوبی برای این سند هستیم، گفت: امیدواریم حق مطلب را در اجرایی کردن سند شهرنشینی شهر مشهد ادا کنیم.
کلائی با بیان اینکه سه نکته در این سند مورد توجه مدیریت شهری است، اظهار کرد: اولین نکته این است که اگر این سند در بهترین وجه اگر متمم اجرایی نداشته باشد سند ابتری خواهد بود لذا این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
شهردار مشهد عنوان کرد: اولین مخاطب این سند که پاسخگو به مطالبات است، مدیریت شهری است که امیدواریم وظایف خود را برای پاسخگویی و زمینه‌های فرهنگی در راستای اجرای سند به کار بگیرد و این سند در برنامه عملیاتی میان مدت سوم دیده شده است،
وی افزود: نکته دوم مساله تقسیم این سند در موضوعات خردتر و عملیاتی‌تر است لذا نباید خطر کلی‌گویی این سند را تهدید کند؛ همچنین باید قابلیت شناسایی میزان عملکرد مدیریت شهری براساس شاخص‌ها وجود داشته باشد.
کلائی خاطرنشان کرد: نکته سوم که مرتبط با حوزه‌های برنامه‌ریزی و فرهنگی است توجه به این نکته است که اگر این سند به زبان ساده برای مردم بیان نشود و مردم سند را به عنوان مرجع مطالبه‌گری های خود قرار ندهند، انگار این سند وجود ندارد لذا باید منشور حقوق شهرنشینی در زندگی مردم جاری و در ادبیات زندگی مردم جا بگیرد؛ همچنین باید مبنایی برای رفتارهای شهرنشینی باشد.