برنامه بیست ساله مشهد

 

برنامه بیست ساله آینده شهر باید مبتنی بر خواسته ها و نیازهای واقعی شهر و شهروندان تدوین شود

سید رحمان میرزائیان

شهرها به دنبال آن هستند که کیفیت زندگی در شهر را برای ساکنان آن افزایش دهند و ازاین رو برنامه ریزی لازم را جهت رسیدن به این مهم انجام میدهند . این برنامه ریزی که در اشکال کوتاه مدت ، میان مدت و حتی در افق های بیست ساله و بلند مدت شکل میگرد ، علاوه بر آنچه گفته شد می تواند در صورتیکه به درستی تدوین گردند به نقطه جهش شهرها تبدیل شوند .

مشهد نیز فارغ از این موضوع نبوده و در چند سال گذشته افق بیست ساله ای برای آن ترسیم شده است و در دوره جدید که امید است به دوره تحول جدی و واقعی در شهر بیانجامد برنامه ای دیگر از بیست سال آینده شهر ، تدوین خواهد شد .

برنامه ای که باید به درستی در ذهن خود تصور کنیم و بدانیم این برنامه چه برای ما که بیست سال آینده دوران میان سالی و پیری را طی می کنیم و چه برای فرزندانمان که دوران جوانی را سپیری خواهند کرد ، مشهد چگونه شهری باید باشد.

اگر خود را در آن موقعیت زمانی تصور کنیم قطعا برنامه ریزی بهتری با نگاه به آینده خواهیم داشت

این برنامه در صورتی می تواند موفق باشد که هدف ها به درستی در آن احصاء شده و مورد اتفاق نظر کلیه ذی نفعان شهر قرار گیرد . اما واقعیت این است که گام های رسیدن به این اهداف نه از پشت میزها و جلسات بی حاصل و از سیاهه های متعدد به عنوان اهداف و ماموریت ها ، بلکه از حضور میدانی و درک مشکلات و نیازهای شهر آغاز می شود . متاسفانه موضوعی که درچند سال اخیر و برنامه های نگارش شده کمتر به آن پرداخته شده است .

در برنامه های گذشته ، هیچ گاه نظر ذی نفعان شهر ، چه سازمان ها و ارگان ها و چه شهروندان شهر ( از نقاط مختلف شهر) را در برنامه ریزها مد نظر قرار نداده ایم و حتی مشکلات و نیازهای واقعی زائرین حضرت رضا (ع) که جزء لاینفک این برنامه ریزی باید باشند را کمتر مورد توجه قرار داده ایم و اگر گفته ایم مرکز تمام برنامه ریزی ها باید حضرت رضا (علیه السلام) و بارگاه ملکوتی وی باشد اما بودجه ها را مطابق با آنچه خود خواسته ایم انجام داده ایم .که حاصل آن همین پروژه های نصف و نیمه در سطح شهر است که که عملا بسیاری از آنها هیچ مشکلی از مشکلات واقعی شهر وشهروندان را مرتفع نمی کند و اولویت شهر محسوب نمی شوند .

در پایان باید گفت شهر را زمانی می توانیم شهری برای بیست سال آینده تعریف کنیم که مشکلات شهر را در ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، عمرانی و …. شناسایی نموده ، ظرفیت های موجود شهر را به درستی احصاء کنیم و راه های حل این مشکلات را در گرو ظرفیت ها و پتانسیل های شهر بیابیم و نهایتا راه حلی انتخاب کنیم که منطبق بر یک تعریف واحد از شهری که قرار است برای بیست سال آینده خود متصور شویم باشد . و اگر از هر کدام از ساکنان شهر و ذی نفعان شهر پرسیده شود که شهر خود را در یک جمله معرفی کنید یک جواب واحد و مشخص از تمام این ذی نفعان شهر شنیده شود .

امید است که این مهم به شکل جدی در شورای اسلامی شهر شکل گرفته و به گونه ای در افکار عمومی شهر مطالبه گردد که سیاست ها و تغییر مدیریت ها در طی هر چهارسال نتواند مسیر رسیدن به شهری با کیفیت برای زندگی شهروندان را دستخوش تغییرات سلیقه ای و غیراصولی نماید .

 

سید رحمان میرزائیان