به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مخالفان و موافقان پیرامون طرح مدیریت جامع شهری و روستایی در نهایت کلیات طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: به دلیل اینکه طرح مذکور، مفاد زیادی دارد و بررسی آن در جلسه علنی چند ماه زمان میبرد، مقرر شد این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس بیان داشت: این طرح در چند بخش از جمله شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نظارت و شفافیت، شهرسازی و معماری ، حمل‌ و نقل و ترافیک، خدمات شهری ، محیط زیست و سایر مقررات و صلاحیت‌ها تدوین شده است.

ابوترابی تاکید کرد: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی باعث حذف بروکراسی اداری می‌شود.

نماینده نجف‌آباد در مجلس با اشاره به اینکه انقلاب اداری را با حذف بروکراسی و اعطای امورات محلی به مردم می توان عملیاتی کرد، گفت: نظام تمرکزگرای شهری فعلی بسیار فاسد و پرهزینه است که باید به نیمه متمرکز تبدیل شود یعنی اداره امور محلی را به خود مردم بسپاریم زیرا کمبودها و خیر و صلاح توسط افراد محلی بهتر تشخیص داده می‌شود و بر همین اساس بروکراسی‌ها حذف خواهد شد و استعدادها نیز شکوفا می شود.