برای خواهرم زینبِ سلیمانی در باره گوشی آیفون ۱۳ که در دست داشت؛
سلیمانی وار پرچم آمریکا را زیر پا بگذار و کمپینِ نه به محصولات آمریکایی را بیانداز!

غلامرضا بنی اسدی

زینب، دخترِ ایران است. زینب سلیمانی به حرمت “سرباز قاسم سلیمانی” روی سر ما جا دارد. او عزیز نهضت جهانی مقاومت علیه استکبار و تکفیر و ترور است. ما نسبت به نام او غیرت داریم چنان که پدرش نسبت به حرمت تک به تک ما غیرت داشت. او خواهر همه ماست و ایرانی به خواهرش هم محبت دارد و هم غیرت می ورزد. این چند کلام را هم که خطاب به “خواهرم، زینب سلیمانی” می نویسم از همین جنس برادر- خواهری است. این روزها که بوی حاج قاسم مثل عطری در افزایش است، شماها هم بیشتر در نگاه مردم اید. تکانِ چادر تان به چشم می آید. نشستن و برخاستن تان رصد می شود و قطعا گوشیِ در دست تان هم اذهان را با هزار تحلیل متفاوت متوجه خود می کند. گوشی ای که می گویند آیفون ۱۳ است. گوشیی که خود نمادی از شیطان بزرگ است در کنار نماد های قدیمی کوکاکولا و وینیستون. یعنی هرجا محصولاتی از این دست باشد به معنایِ پرچم آمریکاست. در دست هرکس باشد، ما را ناخوش است چه رسد در دست دختر سردارِ آمریکا شکن ما که خون پاکش بر ذمه آمریکاست. می گویند محصول تازه این شرکت آمریکایی است یعنی بعد از ترور سردار تولید شده است. ما آدم های عادی دلچرکین هستیم برای استفاده از محصولات آمریکا. قطعا زینب که پیکرِ پدرش را با بمب های آمریکایی،” اربا اربا” دیده است، هزار بار بیش از ما از آمریکا متنفر است. هنوز سخنرانی زینب را در تشییع جنازه سردار به یاد داریم که با زبان سلیمانی، ترامپ را مورد خطاب قرار می داد. ما او را با آن سخنرانی در ذهن قاب کرده ایم. این که امروز آیفون ۱۳ به دست داشته باشد، خارج از آن قاب است. تصویری که در فضای مجازی بسیار بازخورد داشت و هرکس از نگاه خود به آن پرداخته بود. زینب برای ما حرمت ویژه دارد چنان که پدرش برای همه ما احترام ویژه قائل بود. می خواهم به خواهرم زینب سلیمانی بگویم – اگر آن عکس فتوشاپ نیست- رسما و علنا با کنار گذاشتن آن گوشی، پرچم آمریکا را بسوزان و غرور شان را بشکن و به حرمت خون پدر و همه شهدای مبارزه با استکبار جهانی، کمپین نه به محصولات آمریکایی را جلودار باش.