به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون به نقل از پایگاه خبری شورای عالی استانها ، میرابوالقاسمی با بیان اینکه شوراها در ۵ دوره فعالیت خود تجربه های خوبی کسب کرده اند تصریح کرد: ما باید به شوراها اعتماد کنیم و اختیارات بیشتری به این نهاد مردمی واگذار کنیم.

سید محمود میر ابوالقاسمی نماینده مردم استان یزد در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به جایگاه ویژه شوراها در آموزه‌های دینی و قانون اساسی گفت: در دوره‌های اخیر ما شاهد کاهش اختیارات شوراها بودیم در حالی که این با متن قانون اساسی و روند توسعه کشور مطابقت ندارد.

وی با بیان اینکه اگر شوراهای اسلامی تقویت و حمایت شوند شاهد تقویت نظام نیز خواهیم بود، افزود: مسیر توسعه کشور به سمتی است که باید کارها به مردم و نمایندگان مردم سپرده شود و از حجم اختیارات دولت کاسته شود اما در سال‌های اخیر ما برعکس این موضوع را شاهد بودیم.

میرابوالقاسمی با اشاره قوانین شوراها بیان کرد: در قوانینی که توسط مجلس تصویب شده بود ما شاید این بودیم که برخی از قوانین در راستای کاستن از وظایف و اختیارات شوراها و مدیریت شهری است در صورتی که ما به دنبال تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس هستیم و به موجب این قانون بخش زیادی از تصدی گری‌های دولت در اختیار شوراها و شهرداری‌ها قرار‌ می‌گیرد.

نماینده مردم استان یزد در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: این نهاد مردمی با بیش از ۱۲۶ هزار عضو ‌جایگاه و شان قانونی و حقوقی بالایی دارد و اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را یکی از ارکان تصمیم گیری نظام تلقی‌ می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: ما باید به شوراها باور داشته باشیم. این نهاد پس از ۵ دوره فعالیت به تجربه‌های خوبی دست یافته است و‌ می‌تواند در مدیریت شهری و روستایی کشور عملکرد خوبی داشته باشد. زمانی هم که ما شهرها و روستاهای توسعه یافته داشته باشیم کشور توسعه یافته ای خواهیم داشت.