به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون ، دراین بازدید که به صورت پیاده روی انجام گرفت، سرپرست شهرداری گلبهارازبرخی نقاط شهربازدید وتذکرات ودستورات لازم درخصوص جمع آوری اصولی زباله ونخاله های ساختمانی،شستشوی به موقع باکسها ،لایروبی، توجه ویژه به امرنظافت شهر،پیگیری امورعمرانی سطح شهر،نظافت پارکها و…را به مسئولین ذی ربط صادرنمود.

وی افزود: به منظور بهبود سیما ومنظر شهری بنرها وتابلوهای غیر مجاز از سطح شهر گلبهار جمع آوری می شوند.

سرپرست شهرداری گلبهار گفت: با توجه به نزدیک شدن سال جدید نواقص عمرانی موجود در سطح شهر برطرف می شود.
مهندس محمد امین رستمی زاده گفت: عملیات متفرقه عمرانی درسطح شهرازجمله تعویض دالهای معیوب ،نصب تابلوهای ترافیکی وتابلومعابر، اصلاح جداول،جای گذاری دریچه جهت رفت وروب جویهای تخلیه فاضلاب و…… به صورت روزانه تحت نظارت واحدفنی وعمران درحال انجام می باشد.