نفوذ سامانه بارشی از عصر دیروز شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ تا اواخر وقت یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ به شهرستان تربت جام ادامه دارد تاکنون بارش باران و برف با کاهش نسبی دما، آبگرفتگی مناطق مستعد، وزش باد شدید، کولاک، مه و کاهش دید همراه بوده است.

گفتنی است، اداره هواشناسی سینوپتیک تربت جام در سی ام آبانماه نسبت به نفوذ سامانه بارشی در منطقه هشدار داده است.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام .