به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شوراتریبون ، طی حکمی از سوی رئیس شورای اسلامی شهر مقدس مشهد ، سینا حائری به سمت مشاور عالی و مدیرکل حوزه ریاست شورای شهر مشهد منصوب شد.

 وی پیش از این مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات و دبیر کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد مقدس بوده است .