به گزارش شورا تریبون، طی احکامی از سوی حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران ، حسن مونسان که به مدت بیش از سه سال ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی و بیش از دوسال دبیر شورای هماهنگی بانکهای این استان را عهده دار بود ، به سمت معاون مدیر عامل در امور شعب کشور و همچنین حمید صفای نیکو نیز جایگزین مونسان و به سمت ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی منصوب شدند .
مونسان در دوره حضور خود در خراسان رضوی و بویژه در مسئولیت دبیر شورای هماهنگی بانک های این استان فعالیت ها و اقدامات ارزنده ای انجام و جزو مدیران اقتصادی استان بود که همیشه با اطلاعات کامل و به روز پاسخگوی سوالات رسانه ها در مسائل بانکی و آخرین اقدامات انجام شده در این راستا بود.
وی همچنین در سه سال گذشته با تعامل مناسب و اثربخش با مجموعه های تولیدی و اقتصادی استان، در جهت رفع مسائل و موانع دست و پاگیر بانکی که همواره بر سر راه این قشر از استان حضور داشت تلاش های ارزنده ای انجام داد.
انتهای پیام/