اعضای محترم شوراهای اسلامی شهری / روستایی کشور که تمایل به انتشار ، پوشش خبری و اطلاع رسانی گسترده خدمات خود در ” پایگاه خبری شوراتریبون ” به مخاطبان کل کشور را دارند ،

بر روی این متن کلیک نمایید و فرم خود را ارسال کنید