به گزارش خبرنگارپایگاه خبری شورا تریبون با اتمام نشست‌های ارائه برنامه و رویکردهای نامزدهای تصدی شهرداری مشهد و با پایان یافتن این جلسات، بررسی جامع‌تر و پایش نهایی و تکمیلی جوانب مختلف برنامه‌های ارائه شده توسط نامزدها، از سوی اعضای شورای اسلامی شهر مشهدمقدس آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود شهردار منتخب طی هفته پیش‌رو معرفی و انتخاب شود.

سخنگوی شورای شهر مشهد پخش زنده و همزمان این نشست از طریق شبکه‌های اجتماعی را یکی از نکات برجسته و قابل توجه جلسات دانست و گفت: بسیار خرسندیم که شورای ششم شهر مشهدمقدس، با این اقدام، گام عملی و مهمی در جهت شفافیت در مدیریت شهری، به‌ویژه فرآیند حساس و حائز اهمیت انتخاب شهردار برداشت.