به گزارش شورا تریبون، مدیرعامل هلال احمر استان در اولین جلسه مجمع استانی مقارن با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان هلال احمر خراسان رضوی این انتخابات را تجلی مردمی بودن نهاد هلال احمر و مظهر مشارکت اعضا در برنامه ها و فعالیتهای آن دانست.
سید مجتبی احمدی، در آغاز این نشست که باحضور ۳۲ نفر از ۳۶ نفر اعضای مجمع در زمان مقرر آغاز شد، ضمن تشکر از احساس مسئولیت اعضا برای شرکت در انتخابات و نیز امانتداری مسئولان شعب و ستادهای اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات سالم گفت: با توجه به شرایط خاص بیماری کرونا بلافاصله با حضور دو سوم اعضا جلسه رسمیت یافت.
در این انتخابات اعضای هیئت مدیره هلال احمر خراسان رضوی شامل آقایان مجید محمدی، علی منظم اسماعیل پور، علی خوشگفتار و جواد انصاری به عنوان منتخب برای حضور در مجمع کشوری نیز معرفی می شوند.
همچنین خانم الهام بهره مند و سعید نامی به عنوان بازرسان پنجمین دوره انتخابات مجامع در هلال احمر خراسان رضوی انتخاب شدند.
انتهای پیام/