به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون، ابوالفضل فاضلی حق پناه، با اشاره به تمهیدات شهرداری در بارش های اخیر اظهار داشت: تخلیه جوی های سطح شهر و لای روبی آنها، تهیه کیسه شنی به منظور استفاده در مناطق حادثه خیز و آبگیر، احصاءنواقص فنی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و برنامه ریزی جهت رفع نقص آنها از جمله تدابیری بود که در این مدت انجام شد.
وی تصریح کرد: پروژه انتقال آب های سطحی خیابان عطار از تقاطع پرند تا کال میانی شهر گلبهار به جهت جلوگیری از آبگرفتگی بخش مرکزی شهر به طول حدود ۴۰۰ متر با تلاش جهادی کارکنان شهرداری گلبهار آغاز شده است.