به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، محمد نورصالحی اظهار داشت: جایگاه و نقش مؤثر حمل و نقل عمومی در رفاه مردم، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف انرژی بر کسی پوشیده نیست بنابراین دولت باید نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری اهتمام داشته باشد.

نورصالحی با بیان اینکه دولت کمک‌های بودجه‌ای را در بخش حمل و نقل ریلی شهری باید پیش‌بینی کند، تصریح کرد: سال گذشته و در سال جاری هشت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی در نظر گرفته شد که دولت بازپرداخت ۵۰ درصد آن را انجام می‌داد که البته در بودجه تقدیمی دولت برای سال ۱۴۰۱، این رقم حذف شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: با حذف این عدد، شهرداری‌ها توان ادامه پروژه‌های عظیم حمل و نقلی و نوسازی ناوگان را نخواهند داشت و مستقیماً باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود.

نورصالحی گفت: ما از نمایندگان همه شهرها درخواست داریم که اجازه ندهند این عدد حذف شود، بلکه برای افزایش آن اقدام کنند، البته اضافه شدن یک درصد به سهم شهرداری‌ها در بودجه سال آینده مطرح شده اما این میزان هم کمبودهای شهرداری‌ها را جبران نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش، جایگاه و اهمیت این حوزه در اقتصاد و اشتغال کشور انتظار می‌رود به معیشت راهوران در همه حوزه‌ها از جمله درون شهری و برون شهری توجه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دلیل نام‌گذاری روز حمل و نقل عمومی تصریح کرد: علت نام‌گذاری این روز به اوج جنگ تحمیلی برمی‌گردد، زمانی که امام خمینی (ره) کامیون‌داران را به مشارکت در تخلیه هرچه بیشتر کشتی‌ها فراخواندند و با همت این قشر زحمتکش، تخلیه کشتی‌ها و حمل کالاهای اساسی، کشور از وضعیت بحرانی کمبود کالاهای اساسی خارج شد.