به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، حیدر خوش نیت با بیان اینکه این فرصت به نیمه های خود نزدیک شده است و امروز شاهد تلاش های شبانه روزی شورا و لمس طعم تغییر توسط مردم شهر بوده ایم اظهار داشت: این اتفاق بسیار ارزشمند است چرا که مردم یقین می یابند تمام تغییرات و خواسته ها از مسیر صندوق رای می گذرد و تلاشهای قدرت های جهانی برای مایوس کردن مردم و ناامید کردن ایشان تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: از موضوعات مهم امروز افزایش اختیارات شوراها به منظور افزایش مشارکت مردم است، امیدواریم زمینه این مهم فراهم شود.

خوش نیت خاطرنشان کرد: قطعا این مهم ممکن با مقاومت بخشی از دولت و حاکمیت روبرو شود اما با مشاهده تغییرات و اقدمات مثبت مدیریت شهری مشهد در دو سال گذشته می توانیم مطمئن باشبم افزایش اختیارات شوراها در طولانی مدت به نفع حاکمیت خواهد بود.

سرپرست فرمانداری مشهد گفت: شورای پنجم با تشکیل کمیسیون حقوقی در تنظیم مقررات دقت درخوری داشته اند و کمترین چالش برای تصویب مصوبات شورا به چشم خورده است.

خوش نیت بیان داشت: شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی شهر مشهد انتخاب شده تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت های آن برای ارتقای رتبه اقتصادی شهرستان و استان کمک کنیم.

وی با بیان اینکه شورای پنجم امید زیادی در مردم ایجاد کرده و لازم است ارتباط رو در رو با مردم را حفظ کند یادآور شد: شفافیتی که شورا در پی آن بوده بسیار مفید است تا مردم به شورا و عملکرد آن اعتماد بیشتری داشته باشند.

خوش نیت در ادامه تصریح کرد: نظارت شورا بر عملکرد بخش های مختلف شهرداری بسیار ضروری است تا مجموعه مدیریت شهری هم سو با سیاست های اساسی شورا گام بردارند.