به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون به نقل از پایگاه خبری شهرداری و شورای اشلامی شهر هشتگرد ، اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر هشتگرد انتخاب شدند .

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با رای قاطع اعضا ، مسولین کمیسیونهای مربوطه انتخاب شدند .

🔹آقای بهروز افشاری به عنوان مسئول کمیسیون حقوقی
🔹آقای محمدرضا کاشف به عنوان مسئول کمیسیون ورزش و جوانان
🔹آقای محسن فیروز زارع به عنوان مسئول کمیسیون برنامه و بودجه
🔹آقای رضا واحدی به عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی اجتماعی و نماینده شورای شهر در شورای شهرستان
🔹خانم نرگس صالحی به عنوان مسئول کمیسیون بهداشت و آموزش
🔹آقای علیرضا مویدی به عنوان مسئول کمیسیون عمران
🔹آقای جواد فلاحتکار به عنوان مسئول کمیسیون فضای سبز