موسی‌الرضا حاجی‌بگلو با بیان اینکه سرانجام پس از سنجیدن ابعاد مختلف و برنامه‌های ارائه‌شده، انتخاب شهردار در جلسه علنی امروز به رأی گذاشته شد.تصریح کرد: از بین ۷ نامزد تصدی مسئولیت شهرداری، «سیدعبدالله ارجاعی» با ۹ رأی اعضای شورا به‌عنوان شهردار مشهدالرضا(ع) انتخاب شد.

به گرارش پایگاه خبری شورا تریبون, مدیرعامل بنیاد پانزده خرداد، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) استان خراسان رضوی، معاون سیاسی سابق فرمانداری مشهد، فرماندار شهرستان فاروج، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان شمالی، عضو هیئت مدیره نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد، مدیر امور اجتماعی شهرداری مشهد، معاون اداره‌کل امور رفاهی زائرین استان خراسان رضوی، رئیس هیئت مدیره خانه ورزش استان خراسان رضوی و عضو هیئت رئیسه هیئات ورزشی بسکتبال استان خراسان رضوی بخشی از فعالیت‌ها و سوابق ارجاعی بوده است.