به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، سعید برزوئی با اشاره به جمعیت۲۳۰هزارنفری بخش مرکزی مشهد افزود: این بخش از برخی مراکز استانی ما پرجمعیت تراست و تنها با یک مدیر بخشدار اداره می شود و این باعث کندی توسعه این منطقه شده است.