به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، فاطمه سلیمی با بیان اینکه در بودجه شهرداری ردیفی برای توسعه ورزش بانوان وجود دارد اما اعتبار آن تاکنون تخصیص داده نمی‌شد اظهار داشت: جامعه سالم در گرو داشتن زنان سالم است از این رو در اصلاح بودجه شهرداری به این مهم توجه شد و هزینه‌ آن نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

سلیمی افزود: کمیسیون بانوان در شورای ششم این شهر با هدف توجه ویژه به قشر بانوان و مشکلات آنها تشکیل شد و مدیران را مجاب خواهیم کرد در بخش‌های مختلف شهری برای زنان برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه گسترش فضاهای ویژه بانوان و ایجاد امنیت برای حضور آنان در این فضاها ضروری است، تصریح کرد: نگاه حمایتی به حوزه زنان باید در ساختارها نفوذ کند و در بودجه شهری نیز به بخش‌ بانوان توجه شود.

طرح تشکیل کمیسیون ویژه بانوان و خانواده با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ۲۸ آذر ماه در این شورا به تصویب رسید.

خبرنگار: خ .نخعی