بیشترین تناژ قیرباز آفرینی در خراسان رضوی به تربت حیدریه اختصاص یافت

با پیگیری های دکتر زنگنه ؛ نماینده مردم شریف تربت حیدریه، مه ولات و زاوه ۲۱۴ تن قیر رایگان بازآفرینی از سهمیه مازاد شرکت بازآفرینی شهری ایران در خراسان رضوی به شهرداری تربت حیدریه تعلق گرفت تا سهمیه قیربارآفرینی شهرداری تربت حیدریه به ۳۰۰ تن برسد

شایان ذکر است؛ سهمیه قیر تخصیص یافته به تربت حیدریه بیشترین تناژ قیر بازآفرینی در استان بوده که با جذب ‌این مقدار تا کنون ۳۰۰ ‌تن قیر بازآفرینی به شهرداری تربت حیدریه تعلق گرفته است.