به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه در این بخشنامه علاوه بر موضوعات اساسی و قوانین مرتبط با امور دهیاری، به سیاست ها و راهبردهای دولت سیزدهم در ارتقای سطح زندگی و بهبود محیط زیست روستایی نیز پرداخته شده است اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمران و پروژه‌های درآمدزای روستایی، بهبود ساختار نظام درآمدی دهیاری‌ها، ارتقای ایمنی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستائیان در زمینهٔ افزایش سطح دانش و توسعه مهارت‌ها  و سایر ضوابط ابلاغی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در این ابلاغیه آمده است.

وی تصریح کرد: همچنین ضوابط طرح پرداخت دیون و تعهدات مازاد در ردیف های هزینه ای تدوینی ابلاغ شده است.

جمالی نژاد تاکید کرد: دهیاری‌های سراسر کشور موظفند طبق بخشنامه ابلاغی نسبت به تنظیم لوایح بودجه سال ۱۴۰۱ و ارسال آن‌ها جهت تصویب در شوراهای اسلامی روستا و هیات های تطبیق اقدام نمایند.