شهدایی که بعد از روز ها چشم انتظاری علوی تباران از بارش باران، برکت را با خود آوردند و از صبحگاه نخستین باران از نخستین ماه فصل سرما شروع به باریدن گرفت تا ساعتی پس از روشنایی روز با همراهی تربت جامی ها  این برکت ادامه داشت.

مراسم تشییع پیکر پاک این دو شهید در میان موج عظیمی از مردم ولایتمدار برگزار شد و تربت جام معطر به عطر شهدا شد.

خبرنگار:عماد نوروزی،تربت جام