به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، احمد نوروزی با بیان اینکه رفتار شهرداری نقش تعیین‌کننده ای در جذب و یا فرار سرمایه دارد تصریح کرد: رفتار و نگرش جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران و آگاهی آنان از نقش سرمایه در ایجاد اشتغال، کاهش ناهنجاری‌های جامعه، تسریع در ازدواج بسیار مهم است که باید در رسانه‌ها به آن پرداخته شود.

وی افزود: سوال اصلی این است که آیا ما به سرمایه‌گذاران به قول استاندار خراسان رضوی به‌عنوان جهادگر اقتصادی نگاه می‌کنیم؟