به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون ، محسن سپهری با اشاره به اینکه سلامت جوانان از اولویت های اداره ورزش و جوانان می باشد گفت : تمامی باشگاههای ورزشی اعم از دولتی و خصوصی ملزم به رعایت دستورالعمل های ستاد مبارزه با ویروس کرونا هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تربت جام اعلام کرد: بیش از ۵هزار ورزشکار در این شهرستان فعالیت می کند و ضرورت دارد ستاد کرونا نسبت به واکسیناسیون همکاری جدی داشته باشد که علی رغم مذاکرات با ستاد کرونا تاکنون سهمیه ایی برای مربیان و هیات های ورزشی تحقق نیافته است .

این مسوول ورزشی تربت جام اظهار داشت: سایه کرونا بر ورزش باعث شده است که اغلب هیات ها تعطیل شود و متاسفانه انگیزه ورزشی در هیات ها نیست و در حال حاضر بیش از ۳۴هیأت ورزشی در شهرستان وجود دارد که نیازمند نگاه مسالمت آمیز مسؤلان به ورزش است.

محسن سپهری گفت: باشگاههای ورزشی نقش مهمی در ایجاد نشاط و شادابی جامعه دارد و ضرورت دارد با  مدیریت شرایط موجود نسبت به  ضرور و زیان به باشگاهها توجه جدی صورت گیرد.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام